Lietošanas noteikumi

LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Portāls www.66.lv ir spēļu un izklaides portāls atraktīvai laika pavadīšanai. Portāls paredzēts kopējai pieejamībai, plašam sabiedrības lokam, ar ieteicamo vecuma ierobežojumu no 18 gadiem.

 

NOTEIKUMI

Portāla www.66.lv lietošanas nosacījumi ir obligāti visiem lietotājiem – gan reģistrētajiem, gan nereģistrētajiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, lūdzu, pārtrauciet portāla lietošanu.

www.66.lv, turpmāk tekstā - Portāls.

Persona, kas aizpilda šo reģistrācijas formu, turpmāk tekstā - Lietotājs, apliecina, ka apzinās Portālā paredzēto ieteicamo 18 gadu vecumu.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt firmu, organizāciju, preču zīmju pasākumu nosaukumus, vārdus, kas apzīmē jebkādus pakalpojumus, vārdu un uzvārdu savienojumus, sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus.

Aizliegts reģistrēt kontus, uzdodoties par citu personu.

Kā arī reģistrēt, lietotāju grupas vai organizēt komūnas saistībā ar organizācijām, kas pārkāpj pieņemtos likumus. Tas ietver arī Nacisma simbolus, saīsinājumus un līderus.

Kā lietotāja vārdus aizliegts reģistrēt vārdus, kas ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem Lietotāju vārdiem.

Aizpildot reģistrācijas formu, kā arī aizpildot jebkādas anketas citās Portāla sadaļās, Lietotājs garantē uzrādītās informācijas atbilstību patiesībai.

Aizliegts reģistrēt kontus ar mērķi izmantot Portāla resursus komercdarbībai, preču/pakalpojumu reklamēšanai, jebkādu pasākumu reklamēšanai, "laimes vēstuļu" izsūtīšanai.

Katram reģistrētajam portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus Portāla piekļuves datus.

Portālam ir pieejama visa lietotāja profila informācija, kā arī lietotāja autorizēšanās brīža IP adrese.

Visi Portāla pakalpojumi, gan bezmaksas, gan maksas, tiek sniegti tādi, kādi tie ir. Pakalpojumu sniedzējam (operatoram, kas nodrošina Portāla darbību, turpmāk tekstā - Operators) nav pienākums uzlabot vai mainīt Portāla darbu, ja tas neapmierina Lietotāju.

Operators nesniedz nekādas garantijas par Portāla darbu un neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas Lietotājam vai trešajām pusēm varētu rasties Portāla lietošanas rezultātā.

Uz atsevišķām Portāla sadaļām attiecas papildus noteikumi, kuri ir pieejami attiecīgajās sadaļās. Lietotāja pienākums ir ievērot šos noteikumus jeb nelietot šīs sadaļas. Papildus noteikumu neievērošanas gadījumā tiek piemērotas tādas pašas sankcijas, kā šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Lietotājs vienpersoniski uzņemas pilnu atbildību par informāciju (tekstiem, audio/video failiem, attēliem), ko izvieto Portālā.

Portālā aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kā arī informāciju tekstu, attēlu, audio vai video failu veidā, kas ir aizsargāta ar autortiesībām, kas nepieder šīs informācijas ievietotājam. Šaubu gadījumā Operatoram ir tiesības pieprasīt pierādījumus, kas apliecina, ka Portālā ievietotā informācija vai faili pieder Lietotājam.

Portālā aizliegts izplatīt pornogrāfiska rakstura materiālus.

Portālā aizliegtslamāties, lietot rupjus vārdus, jebkādā veidā aizskart, pazemot, nonicināt, apmelot citus lietotājus, izvietot jebkādu informāciju tekstu vai failu veidā, kas ir aizskaroša, draudoša, zaimojoša, apmelojoša, neslavu ceļoša.

Portālā aizliegts izvietot pretlikumīgu informāciju tekstu vai failu veidā. Operatoram ir tiesības bez brīdinājuma nodot tiesībsargājošajām iestādēm informāciju par Lietotāju, kas Portāloā ir izvietojis pretlikumīgu informāciju, tekstu, attēlu vai jebkādu failu veidā.

Lietotājiem aizliegts pārdot, dāvināt vai kā citādi atsavināt portāla resursus no sava profila, bez administrācijas piekrišanas.

Operatoram ir tiesības pārbaudīt jebkādus failus vai informāciju, ko Lietotāji ieraksta Operatora serveru cietajos diskos, lai izvērtētu šīs informācijas atbilstību Portāla noteikumiem.

Operatoram ir tiesības rediģēt vai izdzēst no Portāla jebkādu Lietotāja izvietoto informāciju - tekstus, attēlus, video/audio failus, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Operators nav atbildīgs par Portālā izvietoto reklāmu saturu un reklamēto preču vai pakalpojumu kvalitāti. Par to ir atbildīgs reklāmdevējs.

Operators nav atbildīgs par Interneta resursu saturu, uz kuriem ir norādes šajā portālā.

Operators nav atbildīgs par informācijas atbilstību patiesībai, ja tā ir pārpublicēta no cita informācijas avota.

Operators bez brīdinājuma var likvidēt ikvienu Kontu, ja tā īpašnieks ne reizi 90 dienu laikā nav pieslēdzies Portālam.

Operators nav atbildīgs par konfliktiem vai nesaskaņām starp Portāla lietotājiem un Operatoram nav pienākums šos konfliktus risināt. Lietotājs atbrīvo Operatoru no jebkādas atbildības par viņa nesaskaņām vai konfliktiem ar citiem Portāla Lietotājiem.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portālam, to atsevišķām sadaļām vai funkcijām tiem Lietotājiem, kuri rada konfliktus un nesaskaņas vai šajos konfliktos un nesaskaņās iesaistās.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju Portāla lietotājiem, kas veic nesankcionētas darbības, izmanto automatizētus instrumentus, vai skriptus.

 

ČĀTA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Dotais čats ir publiska vieta.

Visas tiesības par publicēto informāciju pieder to īpašniekiem. www.66.lv nenes atbildību par publicējamās informācijas saturu un nav ar to saistīts.

Čatā ir aizliegts flood.  Flūdošana - bieža vienādu vai ļoti līdzīgu, jēdzīgu vai bezjēdzīgu paziņojumu atkārtošana. Par to, vai kāda ziņojumu virkne ir uzskatāma par flūdu, vai nav, kopumā izlemj Portāla moderatori.

Aizliegts lietot necenzētus vārdus - vairāk attiecas tieši uz brutālu lamāšanos. Lamvārdus daļēji vai pilnībā aizstāt ar ****** (zvaigznēm).

Lielos burtus (CAPS) lietot ir aizliegts, jo šāds teksts liek uzskatīts par kliegšanu.

Aizliegts spamot! Reklamēt citus portālus, izņemot SIA "ZVM" citus izstrādatos projektus!

Iesaistīties rasistiskās vai nacionālistiskās sarunās, kas var tikt uztvertas kā aizvainojums kādai no nācijām, etniskajai piederībai, reliģijai vai rasei, ir aizliegta.

Norādījumi uz kādas nacionalitātes vai rases pārākumu, kā arī diskriminējoša propaganda jebkādā līmenī ir aizliegta.

Draudi par slepkavību vai cita veida draudi, kas var kaitēt cilvēka dzīvībai un ir vērsti pret lietotāju, moderatoru vai administratoru, ir aizliegti.

Administrātoru vai moderātoru tieša vai netieša apspriešana Portāla čatā ir aizliegta.

Par čata lietošanas noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā par nepatiesas informācijas publicēšanu, lietotājs tiek bloķēts.

Administrācija var pieņemt savu slēdzienu par lietotāja dzēšanu vai atstāšanu portālā!

Par vairāku reižu reģistrēšanos portālā un pārkāpjot kādu no minētajiem noteikumiem, administrācijai ir tiesības bloķēt lietotāja piekļuvi portālam uz mūžu!

 

Administrātoru darbību reglamentē sekojoši papildus noteikumi:

Administrātori nebloķē no čata personīgu antipātiju dēļ, bet gan tikai noteikumu pārkāpšanas gadījumos pret citu lietotaju vai Administrātoru.

Publiska vēršanās pret Administrātoriem, neievērojot Etiķeti, tiek sodīta pēc augstākminētajiem noteikumiem.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Reģistrējoties portālā, Lietotājs piekrīt, ka Operators apstrādā Lietotāja datus.

Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savus datus izmainīt, izmantojot šim mērķim paredzētās Portāla funkcijas.

Gadījumā, ja lietotājs Portāla ietvaros veic pirkumus, lai piekļūtu maksas sadaļām vai funkcijām, viņš piekrīt, ka viņa datus apstrādā trešās personas, kas veic maksājumu iekasēšanu.

Operatoram ir tiesības nosūtīt Lietotāja datoram sīkdatnes (cookies).

Lietotājs piekrīt, ka visi viņa Portālā ievietotie faili, personīgie dati, cita informācija, kuru viņš uzrāda, reģistrējoties vai aizpildot jebkādas anketas, būs pieejama ikvienam Interneta lietotājam jebkurā pasaules valstī. Lietotājs atļauj Operatoram apstrādāt šo informāciju.

Operators neuzņemas nekādu atbildību par tiešajiem vai netiešajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Lietotājam vai trešajām pusēm Lietotāja Portālā ievietotās informācijas tekstu vai attēlu veidā zaudēšanas vai bojājumu rezultātā.

Operators neuzņemas nekādu atbildību, ja zādzības vai servera bojājuma rezultātā jebkādi Lietotāja dati tekstu vai failu veidā neparedzēti nonāk citu personu rīcībā.

Jebkāda informācija tekstu vai failu veidā, ko Lietotājs ievieto Portālā, bez atlīdzības, ja nav norunāts citādi, automātiski nonāk Operatora īpašumā un Operators ir tiesīgs rīkoties ar šo informāciju pēc saviem ieskatiem.

Lietotājiem aizliegts vākt jebkādu informāciju gan tekstu, gan failu veidā, kas pieejama Portālā, ar mērķi to bez atlīdzības vai par atlīdzību nodot citām personām, pavairot, izplatīt, pārdot.

Portāls ir privātīpašums un Operatoram, nemotivējot savu rīcību, ir tiesības uz neierobežotu laiku liegt pieeju portālam vai atsevišķām to sadaļām ikvienam Lietotājam.

Operatoram ir tiesības izdzēst, deaktivizēt ikviena lietotāja Kontu Portālā, nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot par to nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības slēgt pieeju portālam no jebkuras IP adreses, par to nesniedzot nekādus paskaidrojumus un nenesot nekādu atbildību.

Operatoram ir tiesības izsūtīt uz Lietotāju e-pasta adresēm informāciju, kas saistīta ar Portāla darbu. Gadījumā ja lietotājs nevēlas saņemt paziņojumus, tas var atrakstīties šeit.

 

 

NOBEIGUMS

Reģistrējoties Portālā, ikviena persona apliecina, ka ir izpratusi un pilnībā piekrīt šiem Noteikumiem un Privātuma Politikai un apņemas neapstrīdēt un necelt nekādus iebildumus par šiem Noteikumiem un Privātuma politiku.

Operatoram ir tiesības mainīt un papildināt jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem šos Noteikumus un Privātuma Politiku, par to atsevišķi neinformējot Lietotājus.

Lietotāja pienākums ir sekot izmaiņām šajos Noteikumos un Privātuma Politikā, kā arī rediģēt savu kontu, ja Lietotājs nepiekrīt kādam Noteikumu vai Privātuma Politikas punktam.

Portāls ir privātīpašums un to lietošana nav neatņemamas tiesības.

Operators slēdz pieeju Portālam ikvienam Lietotājam, kas neievēro šos Noteikumus un Privātuma Politiku.

Ja Lietotājam tiek slēgta pieeja Portālam sakarā ar to, ka šis lietotājs neievēro šos Noteikumus vai Privātuma Politiku, nauda par maksas pakalpojumiem atgriezta netiek.

Lietotājam, kam tiek slēgta (bloķēta) pieeja Portālam, bez Operatora rakstiskas atļaujas nav tiesību piekļūt serverim (turpināt Portāla lietošanu), reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi. Šāda rīcība tiks uzskatīta par nesankcionētu piekļūšanu datorsistēmai.

©www.66.lv Visas tiesības aizsargātas. Jebkādu portālā publicēto attēlu vai tekstu vai failu pilnīga vai daļēja pārpublicēšana bez Operatora rakstiskas atļaujas ir autortiesību pārkāpums.

Apliecinu, ka apzinos portāla lietošanas ieteicamo 18 gadu vecumu. Portāla privātuma politiku, lietošanas noteikumus izlasīju, tos izprotu un tiem piekrītu.

*Domēna vārda turētājs - UAB "Dortelita", (reģistrācijas numurs: 306422082), Vilnius, Švitrigailos g. 11K-109, Lithuania.